Măsura B3 – Apel 2 2018

1. Ghidul Măsurii B3 P6 DI6A Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei v2

2. Anexa 1 la GS Procedura de evaluare si selectie pentru Măsura B3.P6 DI 6A

3. Anexa 2 Cerere de finantare măsura B3 P6 DI62

ATENTIE!!! – Daca intampinati dificultati in completarea cererii de finanțare, vă rugăm să ne transmiteti un mesaj la adresa tinutulbarsei@gmail.com si va vom transmite formularul cererii de finanțare in format Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)

4. Anexa 3 Model Plan de Afaceri măsura B3.P6 DI 6A

5. Fisa de evaluare și selecție măsura B3.P6 DI6A

6. Apel selectie 2-B3-P6-DI6A – varianta extinsă

7. Apel selectie 2-B3-P6-DI6A – varianta scurta – v1

Anexa 4 Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprinderemica

Anexa 5 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Anexa 6 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 7 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M 02

Anexa 8 Instructiuni evitare conditii artificiale

Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat

Anexa 10 Lista codurilor CAEN eligibile 19.04.2017

Anexa 11 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 12 Lista ariilor naturale protejate

Anexa 13 Lista zonelor cu destinatii eco turistice

Anexa 14 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fișa Măsurii B3-P6-DI6A-Investiții-non-agricole-în-Ținutul-Bârsei

Advertisements